Partners

Ionian University

Url : http://www.ionio.gr
Country : Greece
City : Corfu
Address : Ionian University, 72, Ioannou Theotoki str., 49100 Corfu - Greece, P.O. box 663

The Ionian University was founded in 1984, the same year as the University of Thessaly and the University of the Aegean and is located in Corfu.

Read more: Ionian University

Universiteti Bujqesor Tiranë

Url : http://www.ubt.edu.al
Country : Albania
City : Tirana
Address : Kodër Kamëz, 1001-1028

Universiteti Bujqësor i Tiranës (UBT), është qëndra e vetme e formimit universitar, pasuniversitar, kërkimit shkencor, trajnimit dhe e ekstensionit në fushën e bujqësisë dhe ushqimit (Agronomi, Hortikulturë e Mbrojtje Bimesh, Ekonomi dhe Politikë Agrare, Agromjedis dhe Ekologji, Teknologji Agroushqimore, Zootekni dhe Biznes Blegtoral, Akuakulture dhe Menaxhim Peshkimi, Inxhinieri Pyjore, Përpunimi i Drurit dhe Mjekësi Veterinare etj.)

Read more: Universiteti Bujqesor Tiranë

Provincia di Rimini

Url : http://www.provincia.rimini.it
Country : Italy
City : Rimini
Address : Corso d’Augusto, 231, 47921

  Sintesi progetto IPA Rimini 30-04-14

Associates

Adrolive Associates

 

Read more: Associates

Latest News

Contact

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact form